gb  English:

What steps and actions should we expect from the Church?

 

 • She must unmask post-modernism as not providing any fixed moral direction (compass). One need is for the development of a presentation of Biblical standards and values which, while not compromising the true content of the Word, must be couched in language that will engage the attention and imagination of the post-modern man.
 • She herself must unflinchingly regard God’s Word as the absolute compass, not as a radar screen from which to pick and choose.
 • She must diligently seek methods to enable an effective proclamation of the core message of salvation and renewal. 
 • She must proclaim this message of hope, even, nay, especially in these somber times.
 • She must unequivocally, yet in compassionate language, warn of the evils of  a so-called freedom that recognizes no moral boundaries.
 • She must learn to discern the times with wisdom. The Church did not see the present crisis coming.
 • She must mobilize fervent prayer campaigns for God’s intervention in bringing about the necessary changes in the hearts of men.
 • She must engage in effective practical social ministry, offered explicitly in the loving name of Jesus Christ, wherever it is needed, but always in combination with her core-message proclamation.
 • She must evangelize. 
 • She must educate and warn Christians against risky financial products and motivations in order that they live in conformance to God’s principles.

 What steps and actions should be expected from Christians?

 • Fruitful (spiritual) lives that are lived in conformance to God’s Biblical principles.
 • Confession of the sins of greed and the desire for self-gratification.
 • Demonstration in daily life that our faith is real and that it is at work in our life.
 • Prayer for revival so that God’s principles and standards become more widely followed.

 

nl  Nederlands:

Welke stappen/acties worden van de kerk verwacht:

 • Ze moet het Postmodernisme ontmaskeren omdat het geen richting (kompas) geeft, een vertaalslag maken van de Bijbelse normen en waarden (zonder aanpassing) naar de postmoderne mens.
 • Ze moet de tijd onderscheiden, de crisis zagen we niet aankomen.
 • Ze moet de Positieve Kern-boodschap (er is vernieuwing mogelijk) in sombere tijden brengen.
 • Ze moet Gods Woord als kompas zien en niet als een radar.
 • Ze moet waarschuwen (op de juiste toon) waar de grenzen liggen.
 • Ze moet mensen mobiliseren om te bidden; bidden dat God gaat ingrijpen. Schuld belijden dat we de crisis, als geestelijke wet niet hebben zien aankomen en dat we niet meer inspireren.
 • Ze moet methoden zoeken hoe de Bijbelse Kern-boodschap van bekering te verkondigen; getuigend weerleggen en weerleggend getuigen.
 • Ze moet praktische hulp bieden in Gods naam, waar nodig in combinatie met onze Kern-boodschap. Zie: www.jouwgeldtelt.nl  
 • Ze moet evangeliseren.
 • Ze moet Christenen waarschuwen voor risicovolle financiële producten en motiveren om overeenkomstig Gods principes te leven. 

Welke stappen/acties worden van de christen verwacht: 

 • Leven overeenkomstig Gods principes, vruchtdragend zijn.
 • Belijden dat hebzucht is gaan overheersen, een doel is geworden.
 • Laten zien dat je geloof er toe doet en werkt.
 • Bidden om opleving van Gods waarden en normen.